Gode råd til at skabe resultater med simulering.

Strategi: Tænk langsigtet med simulerings teknologien og lav en strategisk plan og vision for, hvordan simuleringsteknologien i virksomheden skal udvikle sig og omvendt.  Simuleringsteknologien kan også ændre virksomheden.

Proces: Udarbejd faste virksomhedsprocesser for, hvornår og hvordan simuleringerne udføres. Denne systematik gør, at man finder problematikkerne, også hvor man ikke forestiller sig problemer.

Tidligt i udviklingen: Det er essentielt, at komme så tidligt ind i produktudviklingen som muligt, da det er her, det er lettest og billigst at ændre på design og konstruktioner.

Kompetence niveau: Deltag i formel træning og diverse grupper til erfaringsudveksling for hurtigt at øge kompetence niveauet.

Kritisk masse: Som alt anden specialistviden, skal viden om simulering deles mellem flere personer, for ikke at gøre virksomheden sårbar ved afgang af medarbejdere. 3 eller flere medarbejdere er optimalt, da det også skaber et lærende miljø.

Kommunikation: Resultaterne fra simuleringerne skal kommunikeres simpelt på skrift eller lignende, og altid med en personlig dialog, for at gøre konklusionerne klare og operative.

Viden: Simulering skaber viden, og i erfaringsbaserede virksomheder vil denne nye viden omdefinere magtbalancen i organisationen, hvilket kan skabe uventet modstand.

Bred forankring: Om muligt bør medarbejdere fra hele værdikæden (fra design til produktion) inddrages i defineringen af analyserne og tolkning af resultaterne. Dette giver en accept og fælles mål når resultaterne fra simuleringerne skal implementeres.

Forandringsproces: Når man indfører simuleringer i en virksomhed, er det en god ide at angribe implementeringen ledelsesmæssigt, som en forandring og ikke undervurdere behovet for forandringsledelse.

Benefit: Synliggør besparelser og optimeringer fra simuleringerne for resten af organisationen. Hvis det er en ny teknologi i virksomheden, vil der altid være en vis skepsis. Fakta taler i mange tilfælde for sig selv.

Definering af resultater: Gør det meget klart, hvad målet med simuleringen er, da det afgør detaljegraden i simuleringen og derved analysetiden.

Tålmodighed: Hav tålmodighed resultaterne kommer, når man arbejder seriøst med simuleringerne

Web_Design_Moldex3D Banner18

 

    Kontakt mig for mere information omkring Moldex3D eller rådgivning

    Eller ring til os på tlf.:

    +45 7555 2448